Процедура №Т00143-23 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00143-23
Първа дата12.05.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности - отглеждане на култури, включени в Обект № 5/2023 г.

Данни за дървесината

Обект/и №5-2023
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция