Процедура №Т00145-23 на ДГС Смилян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смилян
ИНТ00145-23
Първа дата16.05.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 2345

Данни за дървесината

Обект/и №2345
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция