Процедура №Т00148-23 на ДЛС Широка поляна

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Широка поляна
ИНТ00148-23
Първа дата04.05.2023
Втора дата
Тип на процедуратаДиректно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТ
ПредметОбявление за сключване на договор по чл. 27 от НУРВИДГТ

Данни за дървесината

Обект/и №2315С
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция