Процедура №Т00149-23 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00149-23
Първа дата19.05.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2348, 2356, 2359, 2360, 2363, 2365

Данни за дървесината

Обект/и №2348, 2356, 2359, 2360, 2363, 2365
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция