Процедура №Т00150-23 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00150-23
Първа дата23.05.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2337, 2338, 2339, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2351, 2352, 2354, 2355, 2357, 2358, 2366, 2367

Данни за дървесината

Обект/и №2337, 2338, 2339, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2351, 2352, 2354, 2355, 2357, 2358, 2366, 2367
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция