Процедура №Т00152-23 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00152-23
Първа дата23.05.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обект № 2236-1

Данни за дървесината

Обект/и №2236-1
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция