Служители на ДЛС „Тракия“ установиха кражба на дървесина в държавни горски територии, стопанисвани от ловното стопанство

05.05.2023

Във връзка с предприети действия за повишаване нивата на контрол и след извършени проверки, служители на Държавно ловно стопанство „Тракия“ установиха липси на дървесина от временни складове на обекти за дърводобив в държавна горска територия, стопанисвана от ТП ДЛС „Тракия“,  със съмнения за злоупотреби.
Веднага е подаден сигнал до Регионална дирекция по горите-Пловдив и до Първо РУ-Пловдив и е извършена съвместна проверка от отговорните институции.  Установени са нерегламентирани действия на юридически лица, които имат договори за извършване на дейности в горските територии, изразяващи се в транспортиране на дървесина без съответните документи. Нарушението е констатирано със записващо устройство. В един от складовете за дървесина в с. Първенец, област Пловдив е установен незаконен материал от смърч и бял бор. Прокуратурата е образувала  досъдебното производство по случая.