Процедура №Т00157-23 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00157-23
Първа дата26.05.2023
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект с № 2315

Данни за дървесината

Обект/и №2315
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция