Процедура №Т00158-23 на ДГС Михалково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Михалково
ИНТ00158-23
Първа дата26.05.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина от Обекти №№ 2320, 2321

Данни за дървесината

Обект/и №2320, 2321
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция