Процедура №Т00161-23 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00161-23
Първа дата31.05.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2340, 2342, 2349, 2350, 2353

Данни за дървесината

Обект/и №2340, 2342, 2349, 2350, 2353
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция