Процедура №Т00163-23 на ДЛС Борово

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Борово
ИНТ00163-23
Първа дата31.05.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2330 МТ, 2331 МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2330 МТ, 2331 МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция