Процедура №Т00166-23 на ДГС Селище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Селище
ИНТ00166-23
Първа дата01.06.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП - гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2326МТ, 2331МТ, 2332МТ, 2333МТ, 2334МТ, 2336МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2326МТ, 2231МТ, 2332МТ, 2333МТ, 2334МТ, 2336МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция