Нови клонове тополи ще отглеждат в горски разсадник на ЮЦДП-Смолян

17.05.2023

След като служители на Южноцентралното държавно предприятие посетиха през миналата година Центъра за изследвания на тополите в гр. Казале Монферато в Италия, бе обсъдена възможността за закупуване на нови клонове тополи за нуждите на предприятието.
През месец март 2023 г. бе закупен посадъчен материал от три нови клона тополи-„Стура“, „Двина“ и „Вилафранка“ за създаване на нови маточници в горски разсадник „Наков чифлик“ към ТП ДГС Пазарджик“ (бившето „Тополово стопанство“). Новите клонове са създадени и регистрирани от Центъра за изследвания на тополите в Италия. Очаква се в следващите 2-3 години да започне производството и добива на резници, с цел създаване на интензивни култури от новите клонове топола. През това време внимателно ще се следи за адаптацията и здравословното им състояние, съобщи инж. Елин Лилов, лесоинженер в ЮЦДП-Смолян.
Интересно е да се отбележи, че на територията на горски разсадник „Наков чифлик“ в последните 30 години не са създавани маточници от нови клонове топола.