Процедура №Т00170-23 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00170-23
Първа дата05.06.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина - Обект №2322

Данни за дървесината

Обект/и №2322
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция