ЮЦДП-Смолян проведе обучение на служители от ловните стопанства за работа с уреди и средства за упояване на дивеч

19.05.2023

Южноцентралното държавно предприятие- Смолян проведе обучение на служители от ловните стопанства на предприятието за работа с уреди и средства за упояване на дивеч.  Използването на имобилизиращи уреди и средства за упояване на дивеч, представляващо обездвижване и упояване на дивеч, е все по-широко използвана практика в ловните стопанства. Тя се използва за улов на дивеч за разселване, за опресняване на кръвта,  за маркиране и проследяване на неговото движение /миграции/, разпознаване и проследяване на неговото развитие, както и за зоо-санитарен контрол /при възникване на болести/. През последните години активно се налага да се използват уреди и средства за упояване на дивеч, най-вече при стопанисваните видове благороден елен, елен лопатар и муфлон, в свободни територии и в Базите за интензивно стопанисване на дивеч.