Процедура №Т00172-23 на ДГС Кирково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Кирково
ИНТ00172-23
Първа дата12.06.2023
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2317, 2318

Данни за дървесината

Обект/и №2317, 2318
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция