Процедура №Т00192-23 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00192-23
Първа дата30.06.2023
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2341

Данни за дървесината

Обект/и №2341
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция