Процедура №Т00196-23 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00196-23
Първа дата24.07.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обект № 2331

Данни за дървесината

Обект/и №2331
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция