Процедура №Т00200-23 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00200-23
Първа дата07.07.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина, включена в Обекти №№ 2308, 2309

Данни за дървесината

Обект/и №2308, 2309
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция