Процедура №Т00205-23 на ДЛС Кормисош

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Кормисош
ИНТ00205-23
Първа дата24.07.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обект № 2323

Данни за дървесината

Обект/и №2323
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция