Процедура №Т00207-23 на ДГС Смилян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смилян
ИНТ00207-23
Първа дата28.07.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за Обект № 2350

Данни за дървесината

Обект/и №2350
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция