Процедура №Т00210-23 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00210-23
Първа дата02.08.2023
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина, включена в Обект № 2309

Данни за дървесината

Обект/и №2309
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция