Процедура №Т00222-23 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00222-23
Първа дата10.08.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина, включена в Обект № 2317

Данни за дървесината

Обект/и №2317
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция