Процедура №Т00230-23 на ДГС Широка лъка

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Широка лъка
ИНТ00230-23
Първа дата21.08.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2313

Данни за дървесината

Обект/и №2313
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция