Процедура №Т00231-23 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00231-23
Първа дата22.08.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в самостоятелно обособени обекти: 2345, 2346, 2360, 2363, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371

Данни за дървесината

Обект/и №2345, 2346, 2360, 2363, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция