Процедура №Т00236-23 на ДГС Михалково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Михалково
ИНТ00236-23
Първа дата31.08.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина от Обекти №№ 2327С, 2328С, 2329С

Данни за дървесината

Обект/и №2327С, 2328С, 2329С
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция