Процедура №Т00237-23 на ДЛС Борово

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Борово
ИНТ00237-23
Първа дата31.08.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметТоварене, транспортиране и разтоварване на дървесина/строителна дървесина за Обект № 1

Данни за дървесината

Обект/и №1
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция