Служители на ДЛС Извора и деца от Девин поставиха първата горска аптечка в местността „Червен камък”

21.08.2023

Служители от  ТП ”ДЛС-Извора”, съвместно с  децата от ЦОП ”Слънчо”-гр. Девин, поставиха аптечка за първа помощ в местността „Червен камък”, землище гр.Девин. Предвидено е  поставянето на още  единадесет аптечки, разположени на най-посещаваните екопътеки и места от територията на стопанството. Проявата е част от инициативата на ЮЦДП-Смолян за монтиране на над 350 горски аптечки в обхвата на териториалните поделения на Южноцентралното държавно предприятие в областите Смолян, Кърджали, Пловдив и Пазарджик.
В урок по горска педагогика децата научиха за дървесните и животински видове, за грижите, които се полагат за гората и животните. Децата посетиха защитената местност „Храстево”, научиха защо тя е обявена за защитена и какви са забранените дейности в нея.