Горски аптечки поставиха на територията на ДГС Крумовград

30.08.2023

Пет комплекта за първа помощ в горите поставиха служителите на ДГС Крумовград. Те са монтирани в местността „Тинтявски ливади“, екопътека „Вълчи дол“ и на  подходите към водопада „Долна кула“, към местността „Думанли“ и към археологически разкопки „Калето“.
Проявата е част от инициативата на ЮЦДП-Смолян за поставяне на над 350 комплекта за първа помощ в горите на територията на държавното стопанство в областите Смолян, Пловдив, Пазарджик и Кърджали. Те съдържат необходимите превързочни материали, които туристите могат да ползват при инцидент в гората.
След започването на учебната година, Държавното горско стопанство в Крумовград е планирало да бъдат поставени още пет горски аптечки, съвместно с Български младежки червен кръст-гр. Крумовград. Те ще бъдат разположени на видни места в горски кантон „Горни Юруци“, на подхода към връх „Ветрен“/м. „Старата бариера“/, подхода към защитена местност „Рибино“ и в местата за отдих „Зеленото дърво“ и язовир „Гулия“.