Заповед за учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на пчелин в ДГС Ракитово

11.09.2023

Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин