Служители на ЮЦДП и ДГС Смолян почистиха района край Горски парк „Амзово“

15.09.2023

Служители на Южноцентрално държавно предприятие и Държавно горско стопанство Смолян почистиха района край Горски парк „Амзово“ и крайпътната отсечка в близост до парка. Акцията е част от инициативата World Clean Up Day,  подкрепена от bTV Media Group чрез кампанията „Да изчистим България заедно” - най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България по-чиста и красива в дългосрочен план.


11-тото издание на кампанията „Да изчистим България заедно” обединява институции, неправителствени и бизнес организации, и доброволци в името на каузата за по-чиста околна среда, а надсловът под който се провежда у нас тази година, е „Готови сме!“. Тя е насочена към усърдието и енергията, която влагаме в грижата за чистотата на планетата, бъдещето и възпитанието на децата. Емблематичната кампания отрежда водещо място на България сред страните с най-добри доброволчески практики в грижата за околната среда в света.