За поредна година ДГС Пловдив подкрепи кампанията „Да изчистим България заедно”

15.09.2023

За поредна година Държавно горско стопанство Пловдив подкрепи кампанията „Да изчистим България заедно” - най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България по-чиста и красива в дългосрочен план. Служителите на стопанството обединиха усилия в реализиране на инициативата по почистване на горски територии в местностите "Кулата" и "Дапа", защото са убедени, че от всяка наша стъпка зависи какъв отпечатък ще оставим върху  планетата. По време на акцията бяха събрани и извозени отпадъци от различен произход.