Процедура №Т00257-23 на ДГС Славейно

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Славейно
ИНТ00257-23
Първа дата31.10.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2324, 2333, 2334, 2335С, 2336С, 2337С

Данни за дървесината

Обект/и №2324, 2333, 2334, 2335С, 2336С, 2337С
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция