Процедура №Т00259-23 на ДЛС Женда

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Женда
ИНТ00259-23
Първа дата31.10.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС Женда, включени в Обект № 23-5

Данни за дървесината

Обект/и №23-5
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция