Процедура №Т00264-23 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00264-23
Първа дата03.11.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2326

Данни за дървесината

Обект/и №2326
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция