Процедура №Т00268-23 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00268-23
Първа дата13.11.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Триград", включена в обект № 2314-1

Данни за дървесината

Обект/и №2314-1
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция