Процедура №Т00272-23 на ДГС Златоград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Златоград
ИНТ00272-23
Първа дата28.11.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обект с № 2303 от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Златоград“

Данни за дървесината

Обект/и №2303
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция