Количества дървесина от Годишен план за 2024 г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба за местни търговци от ТП ДГС Златоград

15.11.2023