Процедура №Т00275-23 на ДЛС Борово

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Борово
ИНТ00275-23
Първа дата13.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2401, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2413, 2414, 2425, 2426

Данни за дървесината

Обект/и №2401, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2413, 2414, 2425, 2426
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция