Процедура №Т00277-23 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00277-23
Първа дата08.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в самостоятелно обособени обекти: 2401мт, 2403мт, 2404мт, 2406мт, 2407мт, 2408мт, 2416мт, 2417мт, 2421мт, 2427мт, 2428мт

Данни за дървесината

Обект/и №2401мт, 2403мт, 2404мт, 2406мт, 2407мт, 2408мт, 2416мт, 2417мт, 2421мт, 2427мт, 2428мт
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция