Процедура №Т00279-23 на ДГС Смилян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смилян
ИНТ00279-23
Първа дата12.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2404, 2408, 2410, 2412, 2413

Данни за дървесината

Обект/и №2404, 2408, 2410, 2412, 2413
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция