Процедура №Т00280-23 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00280-23
Първа дата13.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане добива на дървесина от горски територии - държавна собственост, включени в обекти №№ 2401 МТ, 2402 МТ, 2403 МТ, 2404 МТ, 2405 МТ, 2406 МТ, 2407 МТ, 2408 МТ, 2409 МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2401 МТ, 2402 МТ, 2403 МТ, 2404 МТ, 2405 МТ, 2406 МТ, 2407 МТ, 2408 МТ, 2409 МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция