Процедура №Т00282-23 на ДГС Златоград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Златоград
ИНТ00282-23
Първа дата14.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2415 и 2416

Данни за дървесината

Обект/и №2415, 2416
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция