Процедура №Т00283-23 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00283-23
Първа дата11.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в самостоятелно обособени обекти: 2405, 2409, 2411, 2413, 2419, 2422, 2423, 2426, 2429, 2430, 2431

Данни за дървесината

Обект/и №2405, 2409, 2411, 2413, 2419, 2422, 2423, 2426, 2429, 2430, 2431
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция