Процедура №Т00291-23 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00291-23
Първа дата12.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейност - добив на дървесина за обекти №№ 2406, 2407, 2408

Данни за дървесината

Обект/и №2406, 2407, 2408
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция