Процедура №Т00292-23 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00292-23
Първа дата11.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2401 МТ, 2402 МТ, 2403 МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2401 МТ, 2402 МТ, 2403 МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция