Процедура №Т00294-23 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00294-23
Първа дата22.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2414, 2415, 2416, 2417

Данни за дървесината

Обект/и №2414, 2415, 2416, 2417
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция