Процедура №Т00300-23 на ДГС Широка лъка

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Широка лъка
ИНТ00300-23
Първа дата21.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампирана на отсечена дървесина от обект № 2406

Данни за дървесината

Обект/и №2406
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция