Процедура №Т00306-23 на ДГС Пазарджик

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пазарджик
ИНТ00306-23
Първа дата22.12.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2403

Данни за дървесината

Обект/и №2403
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция