Процедура №Т00333-23 на ДЛС Извора

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Извора
ИНТ00333-23
Първа дата10.01.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДЛС-Извора", включени в Обект № 1-2024 г.

Данни за дървесината

Обект/и №1-2024
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция